תשובה אחת
חולה על הדיוטי פרי שלהם
תקני מזכרת שקשורה לאוקראינה אם זה הכוונה יש שמה מלא וזה זול