2 תשובות
תהליך כימי- תהליך בו נשברים הקשרים הכימים בתרכובת ונוצרים חומרים חדשים.
תהליך פיזיולוגי זהו תהליך בו ניתן לשנות מצבי צבירה וכן להפריד בין מוצרים בתרכובת.
תהליך כימי זה דבר שמשתנה לדוגמא: כך מלפפון ועגבניה ותעשה שייק זה כימי
ותהליך פיזי זה שלוקח שתי יסודת יוצר בניהם חיבור
אבל עדיין אפשר להבדיל לדוגמא: קח מלפפון ועגבניה תכין סלט עדיין אפשר להפריד אותם משהו בסגנון..