5 תשובות
כימיה ופיזיקה
שואל השאלה:
חח לא פיזיקה אני שונאת.. התכוונתי מהשתי אופציות שכתבתי למעלה ^
אנונימית
אז כימיה מדעי המחשב
מדעי המחשב וכימיה ברור
כימיה ומדעי המחשב.