3 תשובות
שתי המגמות מעולות אבל אני הייתי בוחרת בביוטכנולוגיה.
ביוטכנולוגיה.
ברור ביוטכנולוגיה
אנונימית