2 תשובות
אמצעי אנרגיה פחות מזהם מנפט- וככה נפתור על הדרך את התלות בנפט המוסלמי.
הטרור המוסלמי.
רעב במדינות מתפתחות.
מחלות.
אי אכיפת מאסר למתעללים בבעלי חיים
אנונימית
באותו הנושא: