תשובה אחת
אני גר בנגזרת שווה אפס רוצים לעשות משהו?