2 תשובות
יורדים לאילת (וליד ציור כאילו בן יורד למישהי)
מה שהיה באילת נשאר באילת