2 תשובות
אתם יודעים למה התרנגולות חצתה את הכביש?
היא לא כי הכביש הוא לא בדיחה
לפני חציית הכביש, הסתכל ימינה ושמאלה רק תרוויח.