תשובה אחת
לי זה משהו כמו חודש אחרי
אבל זה תלוי בהרבה דברים