5 תשובות
סוריה לבנון ירדן ומצרים
לבנון סוריה מצרים וירדן.
לישראל יש גבול עם ירדן זה במזרח סוריה בצפון מיצרים בדרום ולבנון בצפון מזרח
יש גבולות מוסכמים רק עם ירדן (חלקית) ומצריים עם סוריה ולבנון אין גבול רשמי
כן עם סוריה לבנון מצריים וירדן
כדאי ללמוד את זה בעל פה זה ידע שמאוד תורם וחשוב לידע הכללי
בהצלחה:)