2 תשובות
חלקית.
בברכת יעקב לשבט זבולון נאמר "וירכתו עד צידון". וכך שלמעשה איזור העיר צידון זהו גבולה הצפוני של א"י.
שלמה
"והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה, והיו תוצאותיו מנגד לקדש ברנע, ויצא חצר אדר ועבר עצמנה. ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה. וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול, זה יהיה לכם גבול ים. וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר. מהר ההר תתאו לבא חמת, והיו תוצאת הגבול צדדה. ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאותיו חצר עינן. זה יהיה לכם גבול צפון. והתאויתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן שפמה. וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח. זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב". (במדבר ל"ד, ג-יב).. תרגום:
הגבול הדרומי: יוצא מקצהו הדרומי של ים המלח לעבר מעלה עקרבים, באופן שמעלה עקרבים מצוי לפנים מן הגבול. מעלה עקרבים עצמו בירכתי מזרח הנגב, ברכס הגובל בבקעת הערבה, בו עוברת דרך מדימונה על פני אורון אל חצבה. משם ממשיך הגבול לאורך נחל צין עד קדש ברנע. ברור שמיקומו של מדבר צין תלוי בזהוי מיקומה של קדש ברנע.
הגבול המערבי: נמשך לאורך הים עד לנקודה הצפון מערבית היא הר ההר. לפי ר' אישתורי הפרחי הר ההר הוא גבל אל אקרע, כ-25 ק"מ מדרום להרי טורוס אמנוס שבגבול עם טורקיה. לדעת ר' דוד בן זמרה הר ההר הוא מדרום, "לבוא חמת" הוא המעבר לחמת מצד צפון.
הגבול המזרחי: שתי הנקודות הראשונות שפם והרבלה, אינן ידועות. משם לעין הנזכרת ביחזקאל מ"ז, טז, ומשם לכתף המזרחית של הכנרת. משם לאורך הירדן עד ים המלח, באופן שעבר הירדן המזרחי, ארצו של סיחון מלך האמורי, המשתרעת בין נחל ארנון לנחל יבוק, ואשר ניתנה לשבטי גד וראובן, נמצא מחוץ לגבולות ארץ ישראל של ספר במדבר. השאלה היא מהו דין רמת הגולן, ארצו של עוג מלך הבשן, שגם אותה כבשו בני ישראל בהנהגתו של משה.
לדעת אהרוני, בצפון מזרח הגיע הגבול עד לקצה המדבר, וכלל את סביבות דמשק ואת הבשן. י' אליצור, מסביר שכאשר בני ישראל ביקשו מעבר לארץ ישראל, הם פנו לסיחון מלך האמורי שיצא לקראתם למלחמה. בני ישראל כבשו את ארצו מארנון ועד יבוק (במדבר כ"א, כא-כג). ארץ סיחון נוספה אפוא, לארץ ישראל בדיעבד. אולם בהמשך כתוב "ויפנו ויעלו דרך הבשן" (שם, לב-לג). מה חיפשו בני ישראל בבשן, הרי לא היו זקוקים לו לצורך מעבר. התשובה היא, כיוון שהבשן הוא בשטח ארץ ישראל המקורית. יתר על כן, בבמדבר ל"ב, ב-ה, מסופר שבני גד וראובן ביקשו ממשה רבנו להתנחל בעבר הירדן המזרחי ומשה גער בהם. אולם משנתחייבו לעבור לפני אחיהם כחלוצים בעת כיבוש הארץ, משה נעתר לבקשתם, ונותן להם ולחצי שבט מנשה להתנחל בעבר הירדן. מדוע מנשה קיבל את אזור הבשן, מבלי שבכלל ביקש? התשובה היא, כיוון שזוהי ארץ ישראל המקורית. גם מדברי חז"ל עולה שעבר הירדן המזרחי איננו נחשב לארץ ישראל, מה שאין כן רמת הגולן.