5 תשובות
state זו מדינה.
בstare באיביי רושמים את האזור בארץ, לדוגמא: hatzafon.
state זו מדינה בארה"ב, אז אם את בישראל, את בוחרת מרשימת הcountry.
שם רחוב+ מספר (אות ראשונה גדולה בשם הרחוב). מיקוד לברר באתר הדואר.
מדינה
שם רחוב + מספר
state זה מדינה