2 תשובות
המונית שירות מראשון לציון לאשקלון זה המונית שירות של קו 301 קו מאסף בערך שעה וחצי במקרה הטוב.
בערך שעה וחצי-שעתיים