6 תשובות
כן. המחיר ומונית שירות מסיעה כמה אנשים
כמובן.
כן.
מוניות שירות הן הגדולות שלוקחות 6 שקל לאדם ויש להם מסלול ספציפי
הן גם לוקחות 10 איש
ST.
מוניות שירות הן הגדולות שלוקחות 6 שקל לאדם ויש להם מסלול ספציפי
אצלנו לוקחים 5