4 תשובות
שואל השאלה:
או מנבאים את העתיד
לדעתי לא, אבל אין תשובה חד משמעית.
אני לא חושבת. אפילו עדיף שלא