16 תשובות
2.
2
sii
פברואר זה במספרים חודש 2
מה זאת האפליה הזאת שרק עונים בכירים מקבלים פרחים מה זה
ינואר 1
פברואר 2
מרץ 3
אפריל 4
מאי 5
יוני 6
יולי 7
אוגוסט 8
ספמטמבר 9
אוקטובר 10
נובמבר 11
דצמבר 12