2 תשובות
אני כל פעם בודקת אם הקראש שלי מחובר.-.
ברור אם אני דלוק אליה