4 תשובות
מאיפה אנחנו יודעים, סוף העולם עוד רחוקק.. מה שבטוח, הוא לא היום בלילה.