3 תשובות
דירוג 5 זה לא הכי נמוך? אם אני צדקתי ו-5 זה הנמוך, מאוד לא סביר שתקבלי אותו, יש סיכוי קטן מאוד.
רוקיסט מומחה סטיפס
שואל השאלה:
חמש זה הכי גבוהה
אנונימית
אם דירגת גבוה את התפקיד ואת האשכול, הסבירות שתקבלי אותו גבוהה מאוד.
רוקיסט מומחה סטיפס
באותו הנושא: