4 תשובות
כן
בצום עצמו אסור למרוח לק. אם שמת לפני זה מותר וזה בסדר גמור.
כן. זה הרי לא היה כיפור
רק בשבת וכיפור לדוגמא אסור
כי זאת מלאכה
כן