3 תשובות
מתמטיקה, אנגלית, ביולוגיה (1 יחל חובה), ספרות, תנ"ך, אזרחות, ספורט, לשון והיסטוריה ומגמות שבחרת
אבל מקצועות החובה לא יספיקו ל21 יחידות (שזה המינימום)

מקצועות ורמת המינימום הנדרשת לקבלת תעודת הבגרות:
תנ"ך 2 יח"ל
הבעה עברית 2 יח"ל
מתמטיקה 3 יח"ל
אנגלית 3 יח"ל
ספרות 2 יח"ל
היסטוריה 2 יח"ל
אזרחות 2 יח"ל *

מהאתר של משרד החינוך..