תשובה אחת
שמן האפ שמופק מהחלק החוקי של צמח הקנאביס