2 תשובות
עדיף שם מקצועית כי בדיוטי פרי לא משתלם ויקר.
זה יעלה לך בערך אותו מחיר במקרה הזה...