3 תשובות
באתר של יואל גבע
בספרים של יואל גבע יש תשובות בסוף הספר או שתנסה באתר.
שואל השאלה:
חיפשתי באתר ולא מצאתי.. תודה בכל אופן
אנונימי