תשובה אחת
המכנה המשותף הוא -
4xבריבוע+6
וגם - 3+2x.
שניהם המכנה המשותף.
את התרגיל עם המכנה 4xבריבוע+6 את/ה מכפיל/ה ב3+2x.
את/ה התרגיל עם המכנה 3+2x את מכפיל/ה ב4xבריבוע+6..
הבנת?
line:445