4 תשובות
המספרים הם 6 ו 7 סכומם הוא 13
6 ו-7
ואיך מחשבים?
מספר ראשון הוא x
המספר השני הוא x+1

את עושה משוואה- x כפול (x+1) = ארבעים ושתיים
פותחת סוגריים, מעבירה 42 לאגף השני
עושה נוסחאת שורשים ומקבלת את הפתרונות. 6,7
6 ו-7 הסכום הוא 13