10 תשובות
wanna זה קיצור של want to.
ש wanna זה want to בסלנג.
אנונימי
WANT זה שפה יותר גבוהה
wanna-want to בסלנג, לא מדברים ככה בבית ספר אבל באמריקה זה נפוץ
wanna זה יותר סלנג
אין הבדל פשוט wanna זה מילת סלנג ל-want. כמו gonna שזה מילת סלנג ל-go
wanna זה קיצור של want to, סוג של סלנג..
זה סתם סלנג. זה סוג של קיצור "want to" הופך ל"wanna".
אממ אין כ"כ הבדל באמת אבל נדמה לי שזה יותר כאלו "קול"
im go make you do it
im gonna make you do it
תפסיקו לדבר שטויות, משתמשים ב wanna כשרוצים לומר --אני הולך לעשות דבר כלשהו --

ו want זה יותר לתאר במילים
דוגמאות בעברית:
i wanna go home ---- הלכתי הביתה מין סלנג
i want to go home ---- אני רוצה ללכת הביתה
אנוני