3 תשובות
הוספה למילון
בהגדרות
אני
לפי מה שידוע לי, א"א