תשובה אחת
תכנס נניח לתוכנת וורד word
תקיש על העיגול של החלונות בצד ימין למעלה
בחלון שיפתח תבחר למטה בצד שמאל "אפשרויות וורד"
בתפריט הימני שיפתח תבחר "הגהה" ואז בשורה הראשונה של מה שיתפח תגדיר מה שאתה צריך.

באותו הנושא: