2 תשובות
אם אתה מחבר את המנגל ישירות לבלון הגז אתה חייב ווסת גז ואם אתה מחבר אותו ישירות למרכזיה אתה לא צריך
חייב וסת גז 30 מיליבר אם תחבר את המנגל למיכל ישירות אתה מסתכן! מה ששונה בין מיכל גז 5 קילו למיכל גז 12 קילו זה חיבור הווסת ב5 קילו נקבה ב 12 קילו זכר הלחץ הוא אותו דבר