2 תשובות
לא כל העדות נוהגים להתחיל באותו זמן סליחות.
תימנים יום ב אלול.
לספרדים כן