תשובה אחת
אין בעיה להשתמש במכשיר שצורך אמפר נמוך עים שקע בעל אמפר גבוהה כמו 16 aאו 20a. הרי מרבית המכשירים הבתיים שצורכים אמפר נמוך מופעלים עים שקעים של 16a. כל המטענים של הפלאפונים פועלים בשקעים האלה. המטען של פלאפון 1a
באותו הנושא: