2 תשובות
ילדים של חינוך מיוחד, צריכים הרבה יותר עזרה והקצב שלהם איטי יותר משל ילדים שלומדים חינוך רגיל.
לדוגמא:
אני מכירה ילדה (שלימדתי גם), שבבית ספר חינוך מיוחד, היא בכיתה ו', לומדת קרוא וכתוב וחיבור וחיסור והיא צריכה שיסבירו לה בדרך מעניינת לפתור את התרגילים.
חינוך רגיל זה מורה אחת בכיתה ביחד עם 30+- תלמידים בכיתה.

חינוך מיוחד זה 2 מורות בכיתה ו9+- תלמידים בכיתה. לומדים את החומר בקצב שלהם לעומת האחרים שנמצאים באותה השכבה. אבל הרמה היא אותה הרמה.
אנונימית
באותו הנושא: