2 תשובות
אם הן עובדות דרך משרד החינוך הן מקבלות גמול חינוך מיוחד, כמה מאות שקלים נוספים בחודש.
לגבי גננות, אינני יודע. מורים בחינוך המיוחד מקבלים תוספת של 14%.
מיקי דרור מומחה סטיפס
באותו הנושא: