2 תשובות
לא
החוק אומר מגיל 18,
אלא אם כן זה נשף שאתם מארגנים ואתם אחראים על הנושא של השתיה
נופ