תשובה אחת
הגדרות-הגדרות שיחה-חסומים- לוחצים על הפלוס בצד ימין למעלה ומוסיפים