6 תשובות
נופ
לא, אי אפשר.
לא, אף אחד מהם
לא, התמונה הסטטוס והנראה לאחרונה נעלמים מעיני מי שחסמת