2 תשובות
עובדת שלא היתה מבוטחת בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתה תיה זכאית לקבל לאחר שעברו 6 חודשים עבודה מהיום שהתחילה את עבודתה אצל המעסיק.
עובדת שיש ברשותה ביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתה תיה זכאית לקבל מהיום הראשון, ההפרשות יבוצעו רטרואקטיבית אחרי השלמת 3 חודשי עבודה אצל המעסיק.
יש כאן טיפים חשובים בנושא
מומלץ
אבי