תשובה אחת
שואל השאלה:
אבל אני לא יכולה לשכוח אותה וכל הזמן שאני חושבת עליה אני חושבת תמיד שהגיע לה יותר
אנונימית