2 תשובות
אולי הם השמיעו את המחאה שלהם, וזה הספיק להם!
למה הם צריכים להמשיך?
אולי כן ואולי לא מסכים איתך חלקית אבל בגלל זה שאלתי למה? אני מניח שאתה לא אתיופי אז אתה לא יכול לתת תשובה אותנטית. ואגב זה לא עיניין רק של להשמיע קול אתה יודע זה יכול להיות גדול יותר רק אומר.
ומה זאת אומרת למה שימשיכו? אתה חושב שהמחאה הקטנה כביכול הזאת תעשה שינוי בנושא? אל תיתמם.''למה שימשיכו''