10 תשובות
נראה לי 18
אני מניח 18
מגיל 18
16 עם אישור,
18 בלי אישור.
מעל 18.
A#
18..
16 עם הצגת תעודת זהות