7 תשובות
16
18
18
אצלנו 16
אני אומרת לך בוודאות מוחלטת כי אני עשיתי קעקוע בלי אישור הורים- מהגיל שיש לך תעודת זהות, שזה אומר 16.