3 תשובות
15 שעות בערך
המון. בטוח יותר מ12
15 שעות בערך