תשובה אחת
תעשה רק דברים שלא מעייפין אותך, ותתאמץ
הייתי אומר קפה אבל משום מה לא טעמתי מעולם