2 תשובות
עדיף לאכול משהו קליל כזה ולשתות הרבהה מים
צומי?
תאכל אתה יודע שאתה צריך לאכול, מה הקטע.