8 תשובות
it's not getting easier you're getting better
It will not be easier, you became better
שואל השאלה:
אז איזה נכון מבין שתי התשובות?
אנונימית
it is not getting easier, you are getting better
its not become easier.. you become better
הראשון ענה טוב, הזה שמעלי ענה טוב ולדעתי גם אני...
שואל השאלה:
מה נכון יותר עם הbecome או הgetting?
אנונימית
It will not be easier, you became better
באותו הנושא: