3 תשובות
את עושה מועד ב' שיש ב-9/7. אם הסופי שלך הוא נכשל לא תוכלי לקבל תעודת בגרות.
עושים מועד ב'
מעיפים אותך מהתיכון ואת חוזרת לכתה ז'
אנונימי