3 תשובות
יש ניסויים מדעים בנושא הזה, עד היום לא נמצאה תשובה..
מדען
אם אתה מתכוון לסגר את הקו ולהחליף מספר זה אמור להיות עד שעתים אולי פחות או
שואל השאלה:
או...?
אנונימי