2 תשובות
בחברה בה את נמצאת ניתן לבקש להחליף מספר פלאפון.
הולכת לחברה שאת נמצאת בה ומבקשת להחליף מספר