2 תשובות
יש 3 תחנות. תחנת האוניברסיטה מרכז הירידים קרובה לגני התערוכה.
תחנת האוניברסיטה בדיוק ליד גני התערוכה
באותו הנושא: